ОШ "ИЛИЈА БИРЧАНИН" СТАВЕ

Подручна одељења Причевић, Тупанци, Беомужевић и Врагочаница

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији.
Више о томе на презентацији и на сајту dualnoobrazovanje.rs

PKS dualno obrazovanje UPIS U SKOLE_236x309mm

ЛЕТОПИС 2020 / 2021. ГОДИНА

НА СЛИЦИ У ПРИЛОГУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОСВЕЋЕНУ ДЕШАВАЊИМА У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

 

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

Исказивање интересовања  вакцинацију против COVID19 

Поштоване колегинице и колеге

Обавештавамо вас да су у току припреме за следећу фазу вакцинације која подразумева запослене у државној управи и локалној самоуправи, комуналним и јавним предузећима, као и правосуђу. 

Молимо вас да све запослене у вашем органу, као и све запослене из органа, организација, установа, служби и предузећа који су под вашом надлежношћу или надзором, а који су заинтересовани за вакцинацију против COVID19, обавестите да могу да искажу интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу: 

ИЛИ КЛИКОМ НА СЛИКУ ВАКЦИНЕ

 

након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама.

Такође, молимо вас да на вашим веб-страницама поставите банер ка порталу за исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19.

 

 

Фестивал наука 2020. године

Kао што знамо ову годину је обележила пандемија корона вируса и њоме узрокована дигитализација различитих аспеката рада и живота. У вези са тим организатори овогодишњег Фестивала науке из безбедносних разлога, али и због праћења епидемиолошких мера, организовали су у виду онлине платформе. Целокупан припремљени садржај постављан је на сајт фестивала науке од 17. – 20. децембра и након тога биће доступан годину дана, тј до наредног фестивала.

Izmenjen-kalendar-zbog-promene…

Dopis-za-OSh-organizovanje-nastave-u-drugom-polugodishtu Izmenjen-kalendar-zbog-promene…

Јутарњи програм Телевизије Ваљево плус, уторак 1. децембар 2020. г. Гост др Зорица Јоцић, начелница Школске управе Ваљево. Погледајте.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Министарствп прпсвете науке и технплпщкпг развпја РС:   http://www.mpn.gov.rs/

Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа: https://ceo.edu.rs/

Завпд за унапређеое пбразпваоа и васпитаоа: https://zuov.gov.rs/

Завпд за учбенике: http://www.knjizara.zavod.co.rs/

Агенција за бпрбу прптив кпрупције: http://www.acas.rs/

Ппртал електрпнске управе: https://euprava.gov.rs/

Ппвереник за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти: https://www.poverenik.rs/sr/

Шкпла без насиља: http://sbn.rs/

Мала матура: https://www.mala-matura.com/

Град Ваљевп: https://www.valjevo.rs/

Кплубарски управни пкруг: http://www.kolubarski.okrug.gov.rs/

Шкплска управа Ваљевп: https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com/

Завпд за јавнп здравље Ваљевп: http://www.zzjzvaljevo.co.rs/

Центар за спцијални рад “ Кплубара “: https://www.valjevo.rs/centar-za-socijalni-rad-kolubara/

Дпм здравља Ваљевп: http://www.dzvaljevo.rs/

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

Допис за директоре школа везано за учење на даљину у време епидемије грипа…

Obavestenje za roditelje_nastava na daljinu    У приложеном линку можете се упознати са препорукама за живот и рад школе у време тренутне опасности од вируса грипа

nsmail-1

 

“Моје је право да живим срећно и здраво“ -за одрастање без насиља-

Манифестација Дечија недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.

Дечија недеља са слоганом “Моје је право “ ове године се обележава од 7. октобра.

Поводом дечије недеље у  школи су предвиђене следеће активности:

Понедељак –  Отварање Дечје недеље; пријем првака у Дечји савез;  сађење дрвета генерације
Уторак – Спортски дан „У здравом телу здрав дух“
Среда – „Човече не љути се“
Четвртак – Представа „Покондирена тиква“; приредба ученика млађих
Петак – Маскенбал ученика млађих разреда; читање литерарних радова и изложба ликовних радова

 

ИЗВЕШТАЈ 2019/2020 И ПРОГРАМ 2020/2021

Са оправданим закашњењем а из разлога не ажурирања које спроводи провајдер , дајемо вам могућност увида у Извештај за школску 2019/2020. г.  Овде Вам је доступан и План рада школе за текућу школску годину 2020/2021. Срдачан поздрав.

IZVEŠTAJ 2019 i 2020

PLAN 2020 i 2021 za sajt.

Као и досадашњих година овде можете отворити Школски план за 2019 / 2020 годину на приложеном линку…

 

PLAN 2019 i 2020

Такође овде можете отворити Школски извештај за 2018 / 2019 годину на приложеном линку…

IZVEŠTAJ 2018 i 2019

Донација рачунара ОШ „Илија Бирчанин“

 

У понедељак, 17. септембра 2018. године, на свечаности коју је „Rotary E-klub Srbija“ организовао у сарадњи са „Rotary klubom Valjevo“ нашој школи донирано је десет деск-топ рачунара за опремање рачунарског кабинета. Донација је реализована у оквиру пројекта „100 за 100“ који је покренула Ротари фондација поводом 100 година постојања у Дистрикту Србија/Црна Гора.

Рачунари су ипоручени у среду, 19. септембра, који су истог дана и били распоређени у наш нови рачунарски кабинет.

Велико хвала Ротари фондацији на вредној донацији и лепом дружењу.

Дечја Недеља Ставе

Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље наших ученика да је Листа одобрених уџбеника доступна на увид на сајту Министарства Просвете.

Препорука Министарства је да родитељи буду обавештени о поступку избора уџбеника и да буду активно укључени кроз разговор или путем упитника.

Против вршњачког насиља

У неком периоду сајт није био активан али то незначи да нисмо планирали да објавимо неки поучан текс као што је и овај који нам је у току јануара 2016 приредила стручни сарадник Јелена Ниновић.

Ако желите да преузмете текст у целини то можете учинити тако што ћете активирати наредни линк tekst za casopis (1)

« Older posts