РЕДОВНА НАСТАВА, ДОПУНСКА НАСТАВА И ДОДАТНИ РАД

Број часова редовне наставе у првом разреду је 21 час недељно, у другом разреду 22 часа недељно, у трећем    разреду 22 часа недељно и у четвртом разреду 22 часа недељно.
Број часова допунске наставе од првог до четвртог разреда је 1 час недељно.
Додатна настава се изводи само у четвртом разреду, и то 1 час недељно.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОД 1. – 4.  РАЗРЕДА

 

RED.

BROJ.

Обавезни наставни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

4.

Свет око нас

2

72

2

72

 

 

 

 

5.

Природа и друштво

 

 

 

 

2

72

2

72

6.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

7.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

8.

Физичко васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

РЕД.

БР.

Изборни наставни предмет

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Од играчке до рачунара

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Чувари природе

 

 

 

 

1

36

1

36

4.

Лепо писање

1

36

 

 

 

 

 

 

5.

Народна традиција

 

 

1

36

1

36

1

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред број.

OSTALI OBLICI OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

1.

ČAS ODELjENjSKOG STAREŠINE

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

DRUŠTVENE, TEHNIČKE, HUMANITARNE, SPORTSKE I KULTURNE AKTIVNOSTI

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

3.

EKSKURZIJA

1-3 DANA GODIŠNJE

1-3 DANA GODIŠNJE

1-3 DANA GODIŠNJE

1-3 DANA GODIŠNJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОД V – VIII  РАЗРЕДА

Ред.број Обавезни наставни предмети

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

НЕД.

 ГОД.

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

ГОД.

 

 1. 1.
Српски језик

5

180

4

144

4

144

4

136

 

 

 

 

 

Енглески језик

2

72

2

72

2

72

2

68

 1. 2.
Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

 1. 3.
Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

 1. 4.
Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

 1. 5.
Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

 1. 6.
Физика

 

 

2

72

2

72

2

68

 1. 7.
Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

 1. 8.
Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

 1. 9.
Хемија

 

 

 

 

2

72

2

68

 1. 10.
Техничко и информатико образовање

2

72

2

72

2

72

2

68

 1. 11.
Физичко васпитање

2

72

2

72

2

72

2

68

 

Ред.

број

  Обавезни

Изборни_

Наставни  предмети

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

1.

Verska nastava

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Француски језик

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Изабрани спорт

1

36

1

36

1

36

1

34

 

 

Red.

broj

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

.

ГОД.

.

НЕД.

 

ГОД.

 

НЕД.

 

ГОД.

 

1.

Информатика и рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34