У нашој школи настава се одвија у једној смени, у периоду од:

Ставе                                                       Причевић

ЧАС

1.         8:15 – 9:00                                               8:00 – 8:45

9:00 – 9:20 велики одмор

2.         9:20 – 10:05                                             8:50 – 9:35

9:35 – 9:55 велики одмор

3.         10:10 – 10:55                                           9:55 – 10:40

4.         11:00 – 11:45                                           10:45 – 11:30

5.         11:50 – 12:35                                           11:35 – 12:20

6.         12:40 – 13:15                                           12:25 – 12:55

7.        13:10 -13:40                                             13:00 – 13:30