ОСНОВНА ШКОЛА „ИЛИЈА БИРЧАНИН“ СТАВЕ

РЕЧ ДИРЕКТОРА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику одгворност. Поверење које деца и родитељи имају у нас је нешто што се не сме изневерити. Како бисмо оправдали то поверење упорно радимо  на томе  да развијемо интелектуалне, креативне и социјалне капацитете ученика на начин који ће им омогућити да по својим знањима и умећима буду равноправни грађани света.

Визија и мисија наше школе је да кроз квалитетан рад у редовној настави наши ученици постижу све боље резултате на завршном испиту и такмичењима, да развијамо креативност ученика кроз ваннаставне активности и да негујемо здрав дух и здраво тело кроз одлично организован спортски живот. Наша школа је школа са традицијом, ове године смо напунили 170 година постојања. Циљ нам је на креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, у којој владају хармонични односи.Трудићемо се да унапредимо читалачку писменост ученика, као и знања из математике и осталих природних наука. Како бисмо животе младих позитивно оријентисали ка образовним и животним вредностима.

Претходна 2017/18. година је била успешна за нашу школу. То могу посведочити бројна учешћа наших ученика на општинским, окружном такмичењу. Један ученик учествовао на Рапубличком такмичењу из српског језика. На крају школске године није било ученика са негативним оценама. Једна ученица је полагала разредни испит у јунском и августовском испитном року.  Школска година је реализована успешно, без икаквих кашњења.

У нашој школи су организоване бројне ваннаставне активности у циљу информисања ученика, побољшања њихове опште културе, здравственог образовања и подизања свести код ученика о потреби укључивања у друштврни живот средине у којој живе. Неке од активности су прописане Законом, а остале су резултат предлога ученика и радника школе, као и сарадње са другим школама  и организацијама из локалне заједнице.

Због безбедности ученика, а и пробема са којима смо се сусретали на почетку школске године уграђен је аларм у матичној школи.

Набављени су касетни ормарићи за ученике у ИО Причевић. Спуштени су плафони у четири учионице у матичној школи, канцеларији администрације и наставничкој канцеларији, изглетовани су зидови и бојени, тамо где је била ламперија сада је масни зид. У ИО Причевић сређене су учионице  млађих разреда, учионице петог и шестог разреда, бибилиотека, наставничка кнасцеларија претворена у рарачунарску учионицу, а просторија празна која се није користила сада је оспособљена за наставничку канцеларију. Све наведене просторије су исглетоване, окречене, стављен масни зид.

У матичној школи су мењани олуци на једном делу зграде. Последице лошег олука су се одразили на делу зида школе, који је набубрио и довело би до већих последица да то није решено.

Представници Министарства унутрашњих послова држали су осам часова предавања у шетом и трећем разреду. Часови су реализовни према броју који је договорен, као и наставне јединице су обрађене према темамам које смо добили од предавача.

Ученици наше школе су, у току првог полугодишта, били учесници квиза „Породична квизијада“, у  ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву, где су освојили прво место.

Школска кухиња функиционише без примедби. Потребно је набавити нову рерну.

Представници наше школе који ће ићи на обуку за електронске дневник су Владимир Илић и Дејан Танасијевић. Они ће ићи у Београд на обуку, а затим ће стечено знање пренети колегама.

Наставници су упознати са новим програмом наставе у првом и петом разреду.

Уведен нови тим у  школе- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. Наставићемо и даље конкуришемо за добијање средстава за побољшање услова рада. Велики проблем је недостатак наставних средстава, као и интернет везе у издвојеним одељењима на чему ћемо морати да се базирамо због увођења електронских дневника.

Претходне године нашу школу је похађало 140 ученика, ове је број смањен на 136. Надам се да ће се прој предшколаца у наредним годинама повећати.

Ученицима и наставницима наше школе желим успешну школску годину.

Срећно!

Ставе 14.09.2018. године

Директор школе

Маријана Павловић Камкински