СЕПТЕМБАР

1.    Конституисање актива наставника разредне наставе
2.    Избор руководства и доношење плана рада актива
3.    Утврђивање основа за годишњи план и програм рада
4.    Договор о начину планирања образовно-васпитног рада

ДЕЦЕМБАР

1.    Информације о раду слободних активности ученика
2.    Активна настава – методе, облици, садржаји
3.    Информације о јануарским семинарима – договор о учешћу

ФЕБРУАР

1.    Анализа ефеката допунске, додатне наставе и слободних активности
2.    Решавање питања везаних за услове рада у комбинованом одељењу и неподељеној школи
3.    Стручно усавршавање – извештај о јануарским семинарима

МАРТ

1.    Ново у стручним часописима и другим издањима стручне литературе
2.    Огледни час
3.    Дискусија о часу

МАЈ

1.    Огледни час
2.    Дискусија о часу