Кадровска структура школе

Годишњи план рада школе оствариће следећи радници:
1)    Руководећи радници:
директор школе: 1

2)    Наставно особље:
професора: 18
наставника: 9

3)    Стручни сарадници:
специјални педагог: 1
библиотекар:1

4)    Административно-финансијско особље:
секретар: 1
шеф рачуноводства: 1

5)    Помоћно и техничко особље:
радници за одржавање чистоће: 7
кувар: 1

 

Укупно радника: 40

 

XИ БРОЈ РАДНИКА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ И ТЕХНИЧКОЈ СЛУЖБИ
45. Административна служба

1.    директор – 1 извршилац;
2.    секретар – 1 извршилац;
3.    шеф рачуноводства – 1 извршилац.
46. Ложач парног грејања, радник у кухињи и радници на одржавању хигијене

1.    Рајко Никић, ложач парног грејања;
2.    Иван Марковић, радник у кухињи;
3.    Цветко Марковић ( Тупанци );
4.    Живота Петрић ( Беомужевић );
5.    Цвија Сакић ( Ставе );
6.    Војислав Лукић ( Причевић );
7.    Владо Чолић ( Врагочаница );
8.  Милена Петрић (Причевић).

 

Чланови наставничког већа

 

Редни број

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

 

ЗАНИМАЊЕ

1.

Maријана Павловић директор школе

2.

Ана Пантелић-Којић професор математике

3.

Дејан Танасијевић професор математике

4.

Слађана Панић професор српског језика

5.

Јасмина Илић професор француског језика

6.

Јелена Радојчић професор енглеског језика

7.

Јулијана Матић библиотекар

8.

Милена Антић професор историје

9.

Славица Ђурковић професор географије

10.

Милена Гођевац професор хемије

11.

Зорица Табић наставник биологије

12.

Владимир Илић професор техничког и информатичког образовања

13.

Слађана Видић наставник физике

14.

Бојан Савић професор физичког васпитања

15.

Милош Савић наставник музичке културе

16.

Јован Мицић наставник ликовне културе

17.

Бране Ђуровић професор српског језика

18.

Радмила Томић наставник разредне наставе

19.

Јасмина Маринковић професор разредне наставе

20.

Гордана Филиповић професор разредне наставе

21.

Владимир Филиповић професор разредне наставе

22.

Виолета Мирковић професор разредне наставе

23.

Бранка Мијатовић професор разредне наставе

24.

Јованка Чолић наставник разредне наставе

25.

Катарина Даниловић професор разредне наставе

26.

Љубинка Марковић наставник разредне наставе

27.

Јелена Милићевић стручни сарадник

28.

Бранко Јовановић вероучитељ

29.

Маја Кантарџиев професор енглеског језика

30.

Дамјан Лазић наставник физике

.